Mindre prisstigning i 2022!

13. januar 2021

Nye takster 2022. 

Ændring fra 0,30 til 0,32 kr./kWh + moms.

Abonnement uændret kr. 2.500 + moms.

Effektafgift uændret 10,00 kr./m2 + moms.

For en standardforbruger på 130 m2 og forbrug på 18100 kWh er prisen inkl. moms kr. 11.990,00.

eller kr. 452,50 inkl. moms mere end i 2021.

 

Måleraflæsning sker ved årsskifte 2021/22. Årsopgørelse og styringstabel udsendes marts 2022.
Første a`conto rate for 1. kvartal har forfald den 4. januar 2022.
A´conto rate for 2. kvartal indregnes i årsopgørelsen pr. 1. april 2022.

Tilmeldning til PBS anbefales!

Brug "E-forsyning" på hjemmesiden til at se foreløbig årsopgørelse, budget, forbrug og styringstabeller m.m.
Anvend tilsendte forbrugernummer og webpinkode.