Prisen sænkes 23 % pr. kWh i 2021!

13. januar 2021

Nye takster 2021. 

Vi sænker prisen på varmen med 23 % på baggrund af bl.a. en bedre drift end forventet.

Ændring fra 0,39 til 0,30 kr./kWh + moms.

Abonnement uændret kr. 2.500 + moms.

Effektafgift uændret 10,00 kr./m2 + moms.

For en standardforbruger på 130 m2 og forbrug på 18100 kWh er prisen inkl. moms kr. 11.537,50.

eller kr. 2036,25 inkl. moms mindre end i 2020.

 

Måleraflæsning sker ved årsskifte 2020/21. Årsopgørelse og styringstabel udsendes marts 2021.
Første a`conto rate for 1. kvartal har forfald den 4. januar 2021.
A´conto rate for 2. kvartal indregnes i årsopgørelsen pr. 1. april 2021.

Tilmeldning til PBS anbefales!

Brug "E-forsyning" på hjemmesiden til at se foreløbig årsopgørelse, budget, forbrug og styringstabeller m.m.
Anvend tilsendte forbrugernummer og webpinkode.